دکتر بحرانی

دستگاه اوزون

آیا کیفیت دستگاه های مختلف تولید کننده ی گاز اوزون با هم تفاوتی دارند؟

واقعیت این است که همانند بسیاری از وسایل و دستگاه های ساخت انسان، کیفیت دستگاه های متفاوت تولید کننده ی گاز اوزون نیز می تواند تفاوت های فاحشی با یکدیگر داشته باشد. به عنوان یک مثال ... ادامه مطلب
اوزون تراپی پوست

اوزون تراپی برای زیبایی

اوزون تراپی پوست اوزون تراپی روشی جدید برای درمان استو اثرهای درمانهای اوزون تراپی روبه افزایش هستند همچنین فواید اوزون درمانی برای زیبایی و جوان سازی پوست نیز مطرح است. یکی از راه های اوزون درمانی برای ... ادامه مطلب