اوزون درمانی

درمان به وسیله اوزون تراپی

موارد موفقیت آمیز در اوزون تراپی درمان دردهای گوناگون بدن درمان دردهای شدید مفصل کمر و گردن آسیب دیدگی تاندون روتاتور کاف مشکلات آرتروز لگن و زانو بیرون زدگی و فرسودگی دیسک سندروم تونل کارپال درد ... ادامه مطلب